Dispo
 
Bewertung
Produktdetails
zum Anbieter
3.
4,14%
4,14%
 
4,14%
 • -Skatbank-Trumpfkonto
Produktdetails
4.
4,67%
4,67%
 
4,67%
 • -VR-Online-Konto
Produktdetails
5.
4,99%
4,99%
 
4,99%
 • -PSD GiroDirekt
Produktdetails
7.
5,69%
7,69%
 
7,69%
 • -Lohn- und Gehaltskonto / Privatkonto
Produktdetails
8.
5,71%
8,21%
 
8,21%
 • -Holstein Giro Online
Produktdetails
11.
5,96%
6,22%
 
6,22%
 • -Girokonto Online
Produktdetails
12.
6,05%
6,93%
 
6,93%
 • -Girokonto Online
Produktdetails
13.
6,09%
6,09%
 
6,09%
 • -PSD GiroGehalt
Produktdetails
15.
6,50%
11,50%
11,50%
 • -Girokonto
Produktdetails
16.
6,55%
7,55%
 
7,55%
 • -VR-Giro.direkt
Produktdetails
19.
6,75%
8,95%
 
8,95%
 • -VR Konto Online
Produktdetails
6,75%
6,75%
 
6,75%
 • -VR-Girodirekt
Produktdetails
21.
6,95%
6,95%
 
6,95%
 • -PSD GiroDirekt Gehaltskonto
Produktdetails
6,95%
7,95%
 
7,95%
 • -Privatgiro- Online
Produktdetails
22.
6,97%
6,97%
 
6,97%
 • -Onlinekonto
Produktdetails
23.
6,99%
6,99%
6,99%
 • -Girokonto
Produktdetails
24.
7,14%
12,14%
 
12,14%
 • -VR-PrivatOnline
Produktdetails
25.
7,20%
7,20%
 
7,20%
 • -PSD GiroDirekt
Produktdetails
26.
7,25%
11,75%
 
11,75%
 • -PSD GiroOnline
Produktdetails
27.
7,26%
11,26%
 
11,26%
 • -S-Giro Online
Produktdetails
28.
7,34%
k.A.
 
k.A.
 • -Edeka-Konto
Produktdetails
29.
7,42%
7,42%
 
7,42%
 • -VR Komfort Online
Produktdetails
30.
7,43%
7,43%
 
7,43%
 • -1822direkt-GiroSkyline
Produktdetails
31.
7,45%
7,45%
 
7,45%
 • -PSD GiroDirekt
Produktdetails
32.
7,49%
7,49%
 
7,49%
 • -Fidor Smart Girokonto
Produktdetails
33.
7,50%
6,90%
6,90%
7,50%
12,25%
12,25%
 • -Online-Girokonto
Produktdetails
7,50%
7,50%
 
7,50%
 • -OnlineOnly-Konto
Produktdetails
7,50%
10,50%
 
10,50%
 • -PSD GiroDirekt
Produktdetails
7,50%
9,90%
 
9,90%
 • -PSD Giro Direkt
Produktdetails
7,50%
7,50%
 
7,50%
 • -Mittelholstein Joker comfort
Produktdetails
7,50%
7,50%
 
7,50%
 • -Konto Direkt
Produktdetails
7,50%
12,00%
 
12,00%
 • -VR-Online
Produktdetails
35.
7,67%
10,67%
 
10,67%
 • -VR-Kompakt
Produktdetails
36.
7,69%
12,69%
 
12,69%
 • -Gehaltskonto Online
Produktdetails
37.
7,70%
10,70%
 
10,70%
 • -MLP KomfortKonto
Produktdetails
38.
7,74%
7,74%
 
7,74%
 • -VR-Online
Produktdetails
39.
7,75%
7,75%
7,75%
 • -Girokonto
Produktdetails
7,75%
12,75%
 
12,75%
 • -VR mein Girokonto online
Produktdetails
7,75%
13,25%
 
13,25%
 • -Comfortkonto Direkt
Produktdetails
7,75%
12,25%
 
12,25%
 • -VR-Privatkonto
Produktdetails
40.
7,76%
7,74%
 
7,74%
 • -PSD GiroDirekt
Produktdetails
41.
7,84%
7,84%
 
7,84%
 • -VR-PrivatKontoOnline
Produktdetails
43.
7,87%
13,87%
 
13,87%
 • -S-Komfort-Giro
Produktdetails
44.
7,88%
7,88%
 
7,88%
 • -PSD GiroDirekt Online
Produktdetails
45.
7,90%
13,40%
 
13,40%
 • -Giro Online
Produktdetails
7,90%
7,90%
 
7,90%
 • -VR MeinKonto
Produktdetails
46.
7,94%
12,44%
 
12,44%
 • -RB-Online
Produktdetails
47.
7,95%
11,95%
 
11,95%
 • -Privatkonto
Produktdetails
49.
8,00%
8,00%
8,00%
 • -Netbank Privatgiro
Produktdetails
8,00%
8,00%
 
8,00%
 • -Girokonto Online
Produktdetails
50.
8,04%
8,04%
 
8,04%
 • -Girokonto Komfort
Produktdetails
51.
8,05%
k.A.
 
k.A.
52.
8,06%
8,06%
 
8,06%
 • -VR-PrivatKontoOnline
Produktdetails
8,10%
11,10%
 
11,10%
 • -GiroOnline
Produktdetails
56.
8,18%
11,43%
 
11,43%
 • -Hausbank Online
Produktdetails
57.
8,19%
13,19%
 
13,19%
 • -Neckartal Premium Online
Produktdetails
58.
8,21%
8,21%
 
8,21%
 • -VR-TrendKonto
Produktdetails
60.
8,23%
11,23%
 
11,23%
 • -VR-GiroOnline
Produktdetails
8,23%
12,73%
 
12,73%
 • -VR-NetKonto
Produktdetails
62.
8,30%
12,30%
 
12,30%
 • -Giro Online
Produktdetails
63.
8,31%
8,31%
 
8,31%
 • -GiroOnline
Produktdetails
8,42%
13,42%
 
13,42%
8,43%
8,43%
 
8,43%
 • -vrKonto>>Compact
Produktdetails
67.
8,46%
11,46%
 
11,46%
 • -S-Giro.de
Produktdetails
68.
8,47%
13,47%
 
13,47%
 • -VR-ClassicKonto
Produktdetails
69.
8,48%
10,48%
 
10,48%
 • -VR-Giro online
Produktdetails
8,50%
8,50%
 
8,50%
 • -PrivatGiro Online
Produktdetails
8,50%
6,45%
 
6,45%
 • -VR-GiroOnline
Produktdetails
71.
8,51%
8,51%
 
8,51%
 • -Konto Direkt
Produktdetails
73.
8,56%
13,06%
 
13,06%
 • -HeidelbergerGiro.direkt
Produktdetails
8,60%
8,60%
 
8,60%
 • -Girokonto
Produktdetails
77.
8,67%
8,67%
 
8,67%
 • -Giro comfort online
Produktdetails
8,67%
8,67%
 
8,67%
78.
8,68%
8,66%
 
8,66%
 • -SpardaGiro Online
Produktdetails
8,68%
13,68%
 
13,68%
 • -VR-Online
Produktdetails
8,68%
14,68%
 
14,68%
 • -VR-KontoDirekt
Produktdetails
79.
8,69%
8,69%
 
8,69%
 • -Giro online
Produktdetails
8,69%
13,69%
 
13,69%
 • -DigitalPaket Basis
Produktdetails
8,69%
13,50%
 
13,50%
 • -VR-OnlineKonto
Produktdetails
80.
8,70%
12,70%
 
12,70%
 • -Giro Basic starpac
Produktdetails
8,70%
9,70%
 
9,70%
 • -VR-Konto Direkt
Produktdetails
81.
8,73%
12,73%
 
12,73%
 • -Privatkonto Online
Produktdetails
82.
8,75%
12,25%
12,25%
 • -0-Euro- Konto
Produktdetails
8,75%
14,25%
 
14,25%
 • -Privatkonto
Produktdetails
8,75%
8,75%
 
8,75%
 • -e-Onlinekonto
Produktdetails
8,75%
8,75%
 
8,75%
 • -Giro Classic Online
Produktdetails
8,75%
8,75%
 
8,75%
 • -Online-Konto
Produktdetails
8,75%
8,75%
 
8,75%
83.
8,76%
8,76%
 
8,76%
 • -VR-Direkt
Produktdetails
84.
8,80%
8,80%
 
8,80%
86.
8,85%
12,85%
 
12,85%
 • -RVB-GiroOnline
Produktdetails
87.
8,88%
8,88%
 
8,88%
 • -Giro Select
Produktdetails
88.
8,89%
8,89%
 
8,89%
 • -hanse individual
Produktdetails
89.
8,90%
8,90%
 
8,90%
 • -N26 Girokonto
Produktdetails
8,90%
8,90%
 
8,90%
 • -MVB-Onlinekonto
Produktdetails
8,90%
8,90%
 
8,90%
 • -VR-Mitgliederkonto online
Produktdetails
90.
8,91%
13,16%
 
13,16%
 • -Giro.Aktiv
Produktdetails
91.
8,92%
8,92%
 
8,92%
 • -Sparkassen-Onlinekonto
Produktdetails
8,92%
8,92%
 
8,92%
 • -VR-SchwabenKontoPrivat
Produktdetails
92.
8,93%
8,93%
 
8,93%
 • -VR-GiroOnline
Produktdetails
94.
8,95%
11,95%
 
11,95%
 • -VR Netkonto
Produktdetails
8,95%
13,95%
 
13,95%
 • -VR-Konto Direkt
Produktdetails
8,95%
13,95%
 
13,95%
 • -Giro Compact
Produktdetails
8,95%
14,45%
 
14,45%
 • -s?Neimodische
Produktdetails
8,95%
11,95%
 
11,95%
 • -VR-PrivatkontoNet
Produktdetails
8,95%
8,95%
 
8,95%
 • -Online-Komfort
Produktdetails
8,95%
8,95%
 
8,95%
 • -Online-Komfort
Produktdetails
8,95%
13,95%
 
13,95%
 • -VR-Konto Direkt
Produktdetails
8,95%
13,95%
 
13,95%
 • -VR-Perfekt
Produktdetails
8,95%
8,95%
 
8,95%
 • -VR-Giro Privat
Produktdetails
95.
8,98%
11,98%
 
11,98%
 • -Giro Online
Produktdetails
8,98%
8,98%
 
8,98%
 • -VR-GiroDirekt
Produktdetails
96.
8,99%
8,99%
8,99%
 • -Girokonto
Produktdetails
8,99%
8,99%
 
8,99%
 • -Girokonto
Produktdetails
8,99%
10,23%
 
10,23%
 • -VR-PrivatOnline
Produktdetails
97.
9,00%
14,00%
 
14,00%
 • -Konto-Online
Produktdetails
9,00%
9,00%
 
9,00%
 • -Mein Konto "Bronze"
Produktdetails
9,00%
9,00%
 
9,00%
 • -Onlinekonto
Produktdetails
9,00%
9,00%
 
9,00%
 • -VR-Direkt
Produktdetails
9,00%
9,00%
 
9,00%
 • -VR-Net-Konto
Produktdetails
98.
9,04%
11,04%
 
11,04%
 • -VR Privatgiro Online
Produktdetails
99.
9,05%
9,05%
 
9,05%
 • -S-Giro Online
Produktdetails
9,05%
14,05%
 
14,05%
 • -Giro online
Produktdetails
101.
9,09%
9,09%
 
9,09%
 • -VR-Giro-Aktiv
Produktdetails
102.
9,10%
9,10%
 
9,10%
 • -Girokonto Online
Produktdetails
9,10%
14,10%
 
14,10%
 • -VR-Giro Direkt
Produktdetails
9,10%
13,60%
 
13,60%
 • -Privatkonto Komfort
Produktdetails
9,11%
6,00%
 
6,00%
 • -VR direkt Konto
Produktdetails
104.
9,13%
9,13%
 
9,13%
 • -VR Online
Produktdetails
9,13%
12,13%
 
12,13%
 • -VR-Cash.online
Produktdetails
105.
9,16%
9,16%
 
9,16%
 • -Online-Konto
Produktdetails
106.
9,17%
9,17%
 
9,17%
 • -GIRO Classic
Produktdetails
9,17%
14,17%
 
14,17%
 • -Online Konto
Produktdetails
9,17%
14,17%
 
14,17%
 • -Online Konto
Produktdetails
108.
9,19%
9,19%
 
9,19%
 • -S-Giro-Online
Produktdetails
9,19%
9,19%
 
9,19%
 • -Sparkassen-Girokonto.klick
Produktdetails
109.
9,20%
13,70%
 
13,70%
 • -GiroKomfort
Produktdetails
9,20%
9,20%
 
9,20%
 • -Giro Classic
Produktdetails
9,20%
14,70%
 
14,70%
110.
9,21%
14,21%
 
14,21%
 • -Online-Konto
Produktdetails
9,21%
14,21%
 
14,21%
 • -MobilKonto
Produktdetails
9,22%
9,22%
 
9,22%
 • -GiroSmart
Produktdetails
112.
9,23%
9,23%
 
9,23%
 • -VR-Privat Online
Produktdetails
9,23%
14,23%
 
14,23%
 • -VR-Online
Produktdetails
9,24%
14,24%
 
14,24%
 • -Giro Online
Produktdetails
9,24%
4,49%
 
4,49%
 • -Giro Online
Produktdetails
9,25%
13,25%
 
13,25%
 • -VR-KontoOnline
Produktdetails
9,25%
13,25%
 
13,25%
 • -VR-GiroOnline
Produktdetails
9,25%
11,25%
 
11,25%
 • -VR-Online
Produktdetails
9,25%
9,25%
 
9,25%
 • -Bodensee-Giro
Produktdetails
9,25%
9,25%
 
9,25%
 • -VR-GiroDirekt
Produktdetails
9,25%
14,00%
 
14,00%
 • -MeinKontomobil
Produktdetails
9,25%
9,25%
 
9,25%
 • -VR-PrivatKontoNet
Produktdetails
9,25%
11,75%
 
11,75%
 • -VR-Giro Online
Produktdetails
9,25%
14,25%
 
14,25%
 • -VR-Online-Konto
Produktdetails
9,25%
14,50%
 
14,50%
9,25%
12,75%
 
12,75%
 • -VR-Online Giro
Produktdetails
115.
9,26%
14,26%
 
14,26%
 • -GiroDirekt
Produktdetails
9,26%
15,26%
 
15,26%
 • -S-Girokonto Klassik
Produktdetails
9,26%
13,76%
 
13,76%
 • -Giro direct
Produktdetails
116.
9,27%
9,27%
 
9,27%
 • -giro direkt
Produktdetails
117.
9,28%
9,28%
 
9,28%
 • -Girokonto
Produktdetails
118.
9,29%
9,29%
 
9,29%
 • -Das clevere Konto
Produktdetails
9,30%
9,30%
 
9,30%
 • -Privatgiro Online
Produktdetails
9,30%
14,30%
 
14,30%
 • -VR-Privatkonto
Produktdetails
9,30%
12,30%
 
12,30%
 • -VR-Online
Produktdetails
120.
9,31%
9,31%
 
9,31%
 • -Giro Online
Produktdetails
9,31%
12,31%
 
12,31%
121.
9,32%
9,32%
 
9,32%
 • -Girokonto Direkt
Produktdetails
9,33%
13,33%
 
13,33%
 • -Internet- Konto
Produktdetails
9,33%
14,33%
 
14,33%
 • -VR-Online
Produktdetails
123.
9,34%
14,84%
 
14,84%
 • -Giro Online
Produktdetails
9,34%
9,34%
 
9,34%
 • -GiroPrivat
Produktdetails
9,34%
14,34%
 
14,34%
 • -Konto Direkt
Produktdetails
124.
9,35%
9,35%
 
9,35%
 • -GIRO direkt
Produktdetails
9,35%
9,35%
 
9,35%
 • -VR-DirektKonto
Produktdetails
125.
9,36%
14,36%
 
14,36%
 • -VR-Direkt Konto
Produktdetails
127.
9,38%
15,38%
 
15,38%
128.
9,39%
9,39%
 
9,39%
 • -Giro Klassik
Produktdetails
9,40%
9,40%
 
9,40%
 • -SpardaNetBanking
Produktdetails
9,40%
9,40%
 
9,40%
 • -S-Giro online
Produktdetails
9,40%
14,40%
 
14,40%
 • -VR-GiroPrivat
Produktdetails
9,40%
8,65%
 
8,65%
 • -VR-Online
Produktdetails
130.
9,42%
9,42%
 
9,42%
 • -Giro Online
Produktdetails
9,43%
12,43%
 
12,43%
 • -VR-Online
Produktdetails
9,43%
15,43%
 
15,43%
 • -VR-NetKonto
Produktdetails
132.
9,44%
9,44%
 
9,44%
 • -VR-Direkt
Produktdetails
9,44%
9,44%
 
9,44%
 • -VR-Giro Online
Produktdetails
9,45%
12,00%
 
12,00%
 • -VR-KontoDirekt
Produktdetails
9,45%
14,45%
 
14,45%
 • -VR-Direkt
Produktdetails
134.
9,46%
9,46%
 
9,46%
9,46%
13,46%
 
13,46%
 • -VR-Online
Produktdetails
135.
9,47%
14,97%
 
14,97%
 • -VR-Flexibel
Produktdetails
136.
9,48%
14,48%
 
14,48%
 • -VR-NetKonto
Produktdetails
9,49%
9,49%
 
9,49%
 • -Girokonto Direkt
Produktdetails
9,49%
12,49%
 
12,49%
 • -Regensburg-Konto
Produktdetails
138.
9,50%
14,00%
 
14,00%
 • -Kombikonto
Produktdetails
9,50%
14,50%
 
14,50%
 • -VR-Gehaltskonto online
Produktdetails
9,50%
14,00%
 
14,00%
 • -VR-Privatkonto
Produktdetails
9,50%
9,50%
 
9,50%
 • -Straubing-Konto Online
Produktdetails
9,50%
13,50%
 
13,50%
 • -Giro Kompakt
Produktdetails
9,50%
9,50%
 
9,50%
 • -Giro.online
Produktdetails
9,50%
14,50%
 
14,50%
 • -Girokonto
Produktdetails
9,50%
13,50%
 
13,50%
 • -SpardaGirokonto Online
Produktdetails
9,50%
9,50%
 
9,50%
 • -Giro Privat
Produktdetails
9,50%
9,50%
 
9,50%
 • -Giro Digital
Produktdetails
9,50%
14,50%
 
14,50%
 • -S-Giro Smart
Produktdetails
9,50%
9,50%
 
9,50%
 • -Online-Konto
Produktdetails
9,50%
13,50%
 
13,50%
 • -VR-Online
Produktdetails
9,50%
15,00%
 
15,00%
 • -VR-OnlineKonto
Produktdetails
9,50%
9,50%
 
9,50%
 • -VR Privat
Produktdetails
9,50%
9,50%
 
9,50%
 • -Girokonto SB
Produktdetails
9,50%
9,50%
 
9,50%
9,50%
9,50%
 
9,50%
 • -VR-DirektKonto
Produktdetails
9,50%
9,50%
 
9,50%
 • -VR-Giro Online
Produktdetails
9,50%
12,50%
 
12,50%
 • -Online-Girokonto privat
Produktdetails
9,50%
9,50%
 
9,50%
 • -VR-Online
Produktdetails
139.
9,51%
9,51%
 
9,51%
 • -Girokonto
Produktdetails
140.
9,52%
9,52%
 
9,52%
 • -BW extend online
Produktdetails
141.
9,53%
9,53%
 
9,53%
 • -VR-Konto Flexibel
Produktdetails
142.
9,54%
14,04%
 
14,04%
 • -VR-KontoOnline
Produktdetails
9,55%
9,55%
 
9,55%
 • -Privatgirokonto
Produktdetails
9,55%
14,30%
 
14,30%
 • -Giro Mobil
Produktdetails
9,55%
9,55%
 
9,55%
 • -GiroExtra direkt
Produktdetails
9,55%
9,55%
 
9,55%
 • -VR-Online
Produktdetails
9,55%
14,05%
 
14,05%
 • -VR-Giro Direkt
Produktdetails
144.
9,56%
13,56%
 
13,56%
 • -Lohn-, Gehalts-, Renten-Konto
Produktdetails
146.
9,58%
13,68%
 
13,68%
 • -Kompaktkonto
Produktdetails
147.
9,59%
9,59%
 
9,59%
 • -GiroKomfort
Produktdetails
148.
9,60%
9,60%
 
9,60%
 • -VR-NetKonto
Produktdetails
9,60%
9,60%
 
9,60%
 • -Girokonto
Produktdetails
9,60%
9,60%
 
9,60%
 • -Girokonto
Produktdetails
9,60%
9,60%
 
9,60%
 • -Vogtland Giro direkt
Produktdetails
149.
9,61%
9,61%
 
9,61%
 • -GiroSB-Exclusiv
Produktdetails
9,61%
9,61%
 
9,61%
 • -VR-Giro Online
Produktdetails
150.
9,62%
9,62%
 
9,62%
 • -S-Komfort
Produktdetails
151.
9,63%
9,63%
 
9,63%
 • -Online Konto Giro Aktiv
Produktdetails
152.
9,65%
12,65%
 
12,65%
 • -OnlineComfort
Produktdetails
9,65%
13,65%
 
13,65%
 • -PrivatKonto
Produktdetails