Dispo
 
Bewertung
Produktdetails
zum Anbieter
2.
4,09%
4,09%
 
4,09%
 • -Skatbank-Trumpfkonto
Produktdetails
3.
4,59%
4,59%
 
4,59%
 • -VR-OnlineKonto
Produktdetails
4.
4,99%
4,99%
 
4,99%
 • -PSD GiroDirekt
Produktdetails
5.
5,14%
7,64%
 
7,64%
 • -Holstein Giro Online
Produktdetails
8.
5,69%
7,69%
 
7,69%
 • -Lohn- und Gehaltskonto / Privatkonto
Produktdetails
9.
5,70%
5,70%
 
5,70%
 • -Girokonto Online
Produktdetails
11.
6,05%
6,93%
 
6,93%
 • -Girokonto Online
Produktdetails
12.
6,09%
6,09%
 
6,09%
 • -PSD GiroGehalt
Produktdetails
14.
6,50%
11,00%
11,00%
 • -Girokonto
Produktdetails
15.
6,55%
7,55%
 
7,55%
 • -VR-Giro.direkt
Produktdetails
17.
6,60%
6,60%
 
6,60%
 • -Triodos Girokonto
Produktdetails
19.
6,74%
6,74%
6,74%
20.
6,75%
8,95%
 
8,95%
 • -VR Konto Online
Produktdetails
6,75%
6,75%
 
6,75%
 • -VR-Girodirekt
Produktdetails
22.
6,88%
6,88%
 
6,88%
 • -Onlinekonto
Produktdetails
23.
6,95%
10,95%
 
10,95%
 • -PSD GiroDirekt Gehaltskonto
Produktdetails
6,95%
7,95%
 
7,95%
 • -Privatgiro- Online
Produktdetails
24.
6,99%
6,99%
6,99%
 • -Girokonto
Produktdetails
6,99%
6,99%
 
6,99%
 • -PSD GiroDirekt
Produktdetails
25.
7,14%
12,14%
 
12,14%
 • -VR-PrivatOnline
Produktdetails
26.
7,17%
7,17%
7,17%
 • -1822direkt-GiroSkyline
Produktdetails
27.
7,20%
7,20%
 
7,20%
 • -PSD GiroDirekt
Produktdetails
28.
7,25%
7,25%
 
7,25%
 • -OnlineOnly-Konto
Produktdetails
7,25%
11,75%
 
11,75%
 • -PSD GiroOnline
Produktdetails
29.
7,26%
11,26%
 
11,26%
 • -S-Giro Online
Produktdetails
30.
7,34%
k.A.
 
k.A.
 • -Edeka-Konto
Produktdetails
31.
7,43%
12,43%
 
12,43%
 • -VR Online
Produktdetails
32.
7,45%
7,45%
 
7,45%
 • -PSD GiroDirekt
Produktdetails
33.
7,48%
7,84%
 
7,84%
 • -VR-PrivatKontoOnline
Produktdetails
34.
7,49%
8,50%
 
8,50%
 • -Fidor Smart Girokonto
Produktdetails
35.
7,50%
12,25%
12,25%
 • -Girokonto
Produktdetails
7,50%
10,50%
 
10,50%
 • -PSD GiroDirekt
Produktdetails
7,50%
9,90%
 
9,90%
 • -PSD Giro Direkt
Produktdetails
7,50%
7,50%
 
7,50%
 • -Konto Direkt
Produktdetails
7,50%
12,00%
 
12,00%
 • -VR-Online
Produktdetails
37.
7,65%
7,65%
 
7,65%
 • -PSD GiroDirekt
Produktdetails
38.
7,66%
7,66%
 
7,66%
 • -VR-Online
Produktdetails
39.
7,67%
10,67%
 
10,67%
 • -VR-Kompakt
Produktdetails
40.
7,69%
12,69%
 
12,69%
 • -Gehaltskonto Online
Produktdetails
41.
7,75%
7,75%
7,75%
 • -Girokonto
Produktdetails
7,75%
12,75%
 
12,75%
 • -VR mein Girokonto online
Produktdetails
7,75%
13,25%
 
13,25%
 • -Comfortkonto Direkt
Produktdetails
7,75%
12,25%
 
12,25%
 • -VR-Privatkonto
Produktdetails
44.
7,90%
13,40%
 
13,40%
 • -Giro Online
Produktdetails
7,90%
7,90%
 
7,90%
 • -VR MeinKonto
Produktdetails
45.
7,94%
12,44%
 
12,44%
 • -RB-Online
Produktdetails
46.
7,95%
11,95%
 
11,95%
 • -Privatkonto
Produktdetails
7,99%
7,99%
 
7,99%
 • -Girokonto Komfort
Produktdetails
49.
8,00%
8,00%
8,00%
 • -Netbank Privatgiro
Produktdetails
8,00%
8,00%
 
8,00%
 • -Girokonto Online
Produktdetails
50.
8,05%
k.A.
 
k.A.
51.
8,09%
11,34%
 
11,34%
 • -Hausbank Online
Produktdetails
52.
8,10%
11,10%
 
11,10%
 • -GiroOnline
Produktdetails
54.
8,14%
12,64%
 
12,64%
 • -VR-NetKonto
Produktdetails
55.
8,18%
11,18%
 
11,18%
 • -VR-GiroOnline
Produktdetails
56.
8,19%
13,19%
 
13,19%
 • -Girokonto
Produktdetails
8,19%
13,19%
 
13,19%
 • -Neckartal Premium Online
Produktdetails
57.
8,20%
12,20%
 
12,20%
 • -Giro Online
Produktdetails
58.
8,21%
8,21%
 
8,21%
 • -VR-OnlineKonto
Produktdetails
61.
8,31%
8,31%
 
8,31%
 • -GiroOnline
Produktdetails
8,39%
13,39%
 
13,39%
8,43%
8,43%
 
8,43%
 • -vrKonto>>Compact
Produktdetails
66.
8,46%
11,46%
 
11,46%
 • -S-Giro.de
Produktdetails
67.
8,47%
13,47%
 
13,47%
 • -VR-ClassicKonto
Produktdetails
68.
8,48%
10,48%
 
10,48%
 • -VR-Giro online
Produktdetails
69.
8,50%
11,50%
 
11,50%
 • -MLP KomfortKonto
Produktdetails
8,50%
8,50%
 
8,50%
 • -PrivatGiro Online
Produktdetails
8,50%
6,45%
 
6,45%
 • -VR-GiroOnline
Produktdetails
8,50%
13,00%
 
13,00%
 • -VR-Online Basis
Produktdetails
70.
8,51%
8,51%
 
8,51%
 • -Konto Direkt
Produktdetails
8,55%
13,55%
 
13,55%
 • -VR Perfekt
Produktdetails
72.
8,56%
13,06%
 
13,06%
 • -HeidelbergerGiro.direkt
Produktdetails
73.
8,58%
13,50%
 
13,50%
 • -VR-OnlineKonto
Produktdetails
8,60%
8,60%
 
8,60%
 • -Girokonto
Produktdetails
8,60%
8,60%
 
8,60%
 • -VR-Online
Produktdetails
75.
8,61%
8,61%
 
8,61%
 • -Giro comfort online
Produktdetails
8,61%
8,61%
 
8,61%
 • -SpardaGiro Online
Produktdetails
79.
8,69%
8,69%
 
8,69%
 • -Giro online
Produktdetails
8,69%
13,69%
 
13,69%
 • -DigitalPaket Basis
Produktdetails
80.
8,70%
12,70%
 
12,70%
 • -Giro Basic starpac
Produktdetails
8,70%
9,70%
 
9,70%
 • -VR-Konto Direkt
Produktdetails
81.
8,71%
8,71%
 
8,71%
 • -VR-Giro Online
Produktdetails
82.
8,73%
12,73%
 
12,73%
 • -Privatkonto Online
Produktdetails
83.
8,75%
12,25%
12,25%
 • -kostenloses Girokonto
Produktdetails
8,75%
14,25%
 
14,25%
 • -Privatkonto
Produktdetails
8,75%
8,75%
 
8,75%
 • -e-Onlinekonto
Produktdetails
8,75%
8,75%
 
8,75%
 • -Giro Classic Online
Produktdetails
8,75%
8,75%
 
8,75%
 • -Online-Konto
Produktdetails
8,75%
8,75%
 
8,75%
84.
8,76%
8,76%
 
8,76%
 • -VR-Direkt
Produktdetails
85.
8,80%
8,80%
 
8,80%
 • -hanse individual
Produktdetails
8,80%
8,80%
 
8,80%
87.
8,85%
12,85%
 
12,85%
 • -RVB-GiroOnline
Produktdetails
88.
8,88%
14,38%
 
14,38%
 • -Giro Online
Produktdetails
89.
8,89%
13,14%
 
13,14%
 • -Giro.Aktiv
Produktdetails
90.
8,90%
8,90%
 
8,90%
 • -N26 Girokonto
Produktdetails
8,90%
8,90%
 
8,90%
 • -MVB-Onlinekonto
Produktdetails
8,90%
8,90%
 
8,90%
 • -VR-Mitgliederkonto online
Produktdetails
91.
8,92%
8,92%
 
8,92%
 • -Sparkassen-Onlinekonto
Produktdetails
8,92%
8,92%
 
8,92%
 • -VR-SchwabenKontoPrivat
Produktdetails
92.
8,93%
8,93%
 
8,93%
 • -VR-GiroOnline
Produktdetails
94.
8,95%
13,95%
 
13,95%
 • -VR Netkonto
Produktdetails
8,95%
13,95%
 
13,95%
 • -Giro Compact
Produktdetails
8,95%
14,45%
 
14,45%
 • -s?Neimodische
Produktdetails
8,95%
11,95%
 
11,95%
 • -VR-PrivatkontoNet
Produktdetails
8,95%
8,95%
 
8,95%
 • -Online-Komfort
Produktdetails
8,95%
13,95%
 
13,95%
 • -VR-Konto Direkt
Produktdetails
8,95%
8,95%
 
8,95%
 • -VR-Giro Privat
Produktdetails
95.
8,97%
14,97%
 
14,97%
 • -S-Girokonto Klassik
Produktdetails
96.
8,98%
11,98%
 
11,98%
 • -Giro Online
Produktdetails
8,98%
8,98%
 
8,98%
 • -VR-GiroDirekt
Produktdetails
97.
8,99%
8,99%
8,99%
 • -Girokonto
Produktdetails
8,99%
8,99%
 
8,99%
 • -Girokonto
Produktdetails
8,99%
10,23%
 
10,23%
 • -VR-PrivatOnline
Produktdetails
8,99%
14,99%
 
14,99%
 • -VR-Online
Produktdetails
98.
9,00%
14,00%
 
14,00%
 • -Konto-Online
Produktdetails
9,00%
9,00%
 
9,00%
 • -Mein Konto Bronze
Produktdetails
9,00%
9,00%
 
9,00%
 • -Onlinekonto
Produktdetails
9,00%
9,00%
 
9,00%
 • -VR-Direkt
Produktdetails
9,00%
9,00%
 
9,00%
 • -VR-Net-Konto
Produktdetails
99.
9,02%
13,52%
 
13,52%
 • -GiroOnline
Produktdetails
9,02%
11,02%
 
11,02%
 • -VR Privatgiro Online
Produktdetails
100.
9,03%
9,03%
 
9,03%
 • -VR Online
Produktdetails
101.
9,05%
9,05%
 
9,05%
 • -S-Giro Online
Produktdetails
9,05%
14,05%
 
14,05%
 • -Giro online
Produktdetails
103.
9,08%
9,08%
 
9,08%
 • -Online-Konto
Produktdetails
104.
9,09%
9,09%
 
9,09%
 • -VR-Giro-Aktiv
Produktdetails
105.
9,10%
9,10%
 
9,10%
 • -Girokonto Online
Produktdetails
9,10%
14,10%
 
14,10%
 • -VR-Giro Direkt
Produktdetails
9,10%
13,60%
 
13,60%
 • -Privatkonto Komfort
Produktdetails
9,11%
6,00%
 
6,00%
 • -VR direkt Konto
Produktdetails
9,13%
12,13%
 
12,13%
 • -VR-Cash.online
Produktdetails
110.
9,15%
13,90%
 
13,90%
 • -Giro Mobil
Produktdetails
9,15%
14,40%
 
14,40%
111.
9,16%
9,42%
 
9,42%
 • -Giro Online
Produktdetails
9,17%
14,17%
 
14,17%
 • -Online Konto
Produktdetails
114.
9,19%
9,19%
 
9,19%
 • -S-Giro-Online
Produktdetails
9,19%
9,19%
 
9,19%
 • -Sparkassen-Girokonto.klick
Produktdetails
115.
9,20%
13,70%
 
13,70%
 • -GiroKomfort
Produktdetails
9,20%
9,20%
 
9,20%
 • -Giro Classic
Produktdetails
9,20%
14,70%
 
14,70%
9,21%
14,21%
 
14,21%
 • -MobilKonto
Produktdetails
9,22%
9,22%
 
9,22%
 • -GiroSmart
Produktdetails
118.
9,23%
9,23%
 
9,23%
 • -VR-Privat Online
Produktdetails
9,23%
14,23%
 
14,23%
 • -VR-Online
Produktdetails
9,24%
14,24%
 
14,24%
 • -Giro Online
Produktdetails
9,24%
4,49%
 
4,49%
 • -Giro Online
Produktdetails
9,25%
13,25%
 
13,25%
 • -VR-KontoOnline
Produktdetails
9,25%
12,25%
 
12,25%
 • -VR-GiroOnline
Produktdetails
9,25%
11,25%
 
11,25%
 • -VR-Online
Produktdetails
9,25%
9,25%
 
9,25%
 • -Bodensee-Giro
Produktdetails
9,25%
9,25%
 
9,25%
 • -VR-Giro Aktiv
Produktdetails
9,25%
9,25%
 
9,25%
 • -VR-GiroDirekt
Produktdetails
9,25%
9,25%
 
9,25%
 • -VR-DirektKonto
Produktdetails
9,25%
9,25%
 
9,25%
 • -VR-PrivatKontoNet
Produktdetails
9,25%
11,75%
 
11,75%
 • -VR-Giro Online
Produktdetails
9,25%
14,25%
 
14,25%
 • -VR-MeinGiro Digital-Paket
Produktdetails
9,25%
12,75%
 
12,75%
 • -VR-Online Giro
Produktdetails
121.
9,26%
14,26%
 
14,26%
 • -GiroDirekt
Produktdetails
9,26%
13,76%
 
13,76%
 • -Giro direct
Produktdetails
9,26%
12,26%
 
12,26%
 • -VR-Online
Produktdetails
122.
9,27%
9,27%
 
9,27%
 • -Haspa Joker smart
Produktdetails
123.
9,28%
9,28%
 
9,28%
 • -Girokonto
Produktdetails
124.
9,29%
9,29%
 
9,29%
 • -Das clevere Konto
Produktdetails
9,30%
9,30%
 
9,30%
 • -Privatgiro Online
Produktdetails
9,30%
12,30%
 
12,30%
 • -Girokonto Online
Produktdetails
126.
9,31%
9,31%
 
9,31%
 • -Giro Online
Produktdetails
127.
9,32%
13,32%
 
13,32%
 • -VR-KontoDirekt
Produktdetails
9,32%
9,32%
 
9,32%
 • -Girokonto Direkt
Produktdetails
128.
9,33%
12,33%
 
12,33%
 • -Regensburg-Konto
Produktdetails
9,33%
13,33%
 
13,33%
 • -Internet- Konto
Produktdetails
9,33%
14,33%
 
14,33%
 • -VR-Online
Produktdetails
9,34%
9,34%
 
9,34%
 • -GiroPrivat
Produktdetails
9,34%
14,34%
 
14,34%
 • -Konto Direkt
Produktdetails
130.
9,35%
9,35%
 
9,35%
 • -VR-Direkt
Produktdetails
9,35%
9,35%
 
9,35%
 • -GIRO direkt
Produktdetails
131.
9,36%
14,36%
 
14,36%
 • -VR-Direkt Konto
Produktdetails
9,36%
9,36%
 
9,36%
 • -VR-Giro Online
Produktdetails
132.
9,37%
9,37%
 
9,37%
 • -Online Konto Giro Aktiv
Produktdetails
133.
9,38%
14,38%
 
14,38%
 • -VR-NetKonto
Produktdetails
134.
9,39%
9,39%
 
9,39%
 • -Giro Klassik
Produktdetails
135.
9,40%
9,40%
 
9,40%
 • -Sparda Giro
Produktdetails
9,40%
9,40%
 
9,40%
 • -S-Giro online
Produktdetails
9,40%
14,40%
 
14,40%
 • -VR-GiroPrivat
Produktdetails
9,40%
8,65%
 
8,65%
 • -VR-Online
Produktdetails
136.
9,41%
13,91%
 
13,91%
 • -VR Online
Produktdetails
137.
9,42%
14,42%
 
14,42%
 • -VR-Direkt
Produktdetails
138.
9,43%
14,43%
 
14,43%
 • -Giro classic
Produktdetails
9,43%
12,43%
 
12,43%
 • -VR-Online
Produktdetails
9,43%
15,43%
 
15,43%
 • -VR-NetKonto
Produktdetails
139.
9,44%
13,94%
 
13,94%
 • -VR-KontoOnline
Produktdetails
9,45%
12,00%
 
12,00%
 • -VR-KontoDirekt
Produktdetails
141.
9,46%
9,46%
 
9,46%
9,46%
13,46%
 
13,46%
 • -VR-Online
Produktdetails
142.
9,47%
9,47%
 
9,47%
 • -BW extend online
Produktdetails
9,47%
14,97%
 
14,97%
 • -VR-Flexibel
Produktdetails
9,49%
9,49%
 
9,49%
 • -Girokonto Direkt
Produktdetails
145.
9,50%
14,00%
 
14,00%
 • -Kombikonto
Produktdetails
9,50%
14,50%
 
14,50%
 • -VR-Gehaltskonto online
Produktdetails
9,50%
14,00%
 
14,00%
 • -VR-Privatkonto
Produktdetails
9,50%
9,50%
 
9,50%
 • -Straubing-Konto Online
Produktdetails
9,50%
13,50%
 
13,50%
 • -Giro Kompakt
Produktdetails
9,50%
14,50%
 
14,50%
 • -Girokonto
Produktdetails
9,50%
13,50%
 
13,50%
 • -SpardaGirokonto Online
Produktdetails
9,50%
9,50%
 
9,50%
 • -Giro Privat
Produktdetails
9,50%
9,50%
 
9,50%
 • -Giro Digital
Produktdetails
9,50%
14,50%
 
14,50%
 • -S-Giro Smart
Produktdetails
9,50%
13,50%
 
13,50%
 • -VR-Online
Produktdetails
9,50%
15,00%
 
15,00%
 • -VR-OnlineKonto
Produktdetails
9,50%
9,50%
 
9,50%
 • -VR-Digital
Produktdetails
9,50%
9,50%
 
9,50%
9,50%
9,50%
 
9,50%
 • -VR-Giro Konkret
Produktdetails
9,50%
9,50%
 
9,50%
 • -VR-DirektKonto
Produktdetails
9,50%
9,50%
 
9,50%
 • -VR-Giro Online
Produktdetails
9,50%
12,50%
 
12,50%
 • -Online-Girokonto privat
Produktdetails
9,50%
9,50%
 
9,50%
 • -VR-Online
Produktdetails
146.
9,51%
9,51%
 
9,51%
 • -Girokonto
Produktdetails
147.
9,53%
14,53%
 
14,53%
 • -Online-Konto*
Produktdetails
148.
9,54%
14,54%
 
14,54%
 • -VR-Online
Produktdetails
9,55%
9,55%
 
9,55%
 • -Privatgirokonto
Produktdetails
9,55%
9,55%
 
9,55%
 • -VR-Online Plus
Produktdetails
9,55%
9,55%
 
9,55%
 • -VR-Online
Produktdetails
9,55%
14,05%
 
14,05%
 • -VR-Giro Direkt
Produktdetails
150.
9,56%
13,56%
 
13,56%
 • -Lohn-, Gehalts-, Renten-Konto
Produktdetails
152.
9,58%
13,68%
 
13,68%
 • -Kompaktkonto
Produktdetails
153.
9,59%
9,59%
 
9,59%
 • -GiroKomfort
Produktdetails
9,59%
14,59%
 
14,59%
 • -VR-Giro-Compact
Produktdetails
154.
9,60%
9,60%
 
9,60%
 • -VR-NetKonto
Produktdetails
9,60%
9,60%
 
9,60%
 • -Girokonto
Produktdetails
9,60%
9,60%
 
9,60%
 • -Girokonto
Produktdetails
9,60%
9,60%
 
9,60%
 • -Vogtland Giro direkt
Produktdetails
155.
9,61%
9,61%
 
9,61%
 • -GiroSB-Exclusiv
Produktdetails
9,61%
9,61%
 
9,61%
 • -VR-Giro Online
Produktdetails
156.
9,62%
9,62%
 
9,62%
 • -S-Komfort
Produktdetails
158.
9,65%
12,65%
 
12,65%
 • -OnlineComfort
Produktdetails
9,65%
13,65%
 
13,65%
 • -PrivatKonto
Produktdetails
159.
9,66%
9,66%
 
9,66%
 • -VR-NetKonto
Produktdetails
160.
9,67%
15,17%
 
15,17%
 • -Konto Komfort Online
Produktdetails
9,67%
9,67%
 
9,67%
 • -Giro Online
Produktdetails
9,67%
14,17%
 
14,17%
 • -Konto Online
Produktdetails
161.
9,68%
13,68%
 
13,68%
 • -Konto Online
Produktdetails
9,68%
9,68%
 
9,68%
 • -saxx online
Produktdetails